Zolnierz

Szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej w okolicach Oblas, Janowca, Kochanowa, Tomaszowa, Trzcianek oraz Helenowa

W dniach 01-02.04.2023 r. w okolicach miejscowości Oblasy, Janowiec, Kochanów, Tomaszów, Trzcianki oraz Helenów będą prowadzone zajęcia szkoleniowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas szkolenia nie będzie wykorzystana amunicja bojowa i środki pozoracji pola walki. W trakcie szkolenia nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.