Zolnierz

Szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w okolicach Niebrzegowa, Puław, Kochanowa i Janowca

17 i 18 października 2022 r. w okolicach miejscowości Niebrzegów, Puławy, Kochanów i Janowiec będą prowadzone zajęcia szkoleniowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas szkolenia nie będzie wykorzystana amunicja bojowa i środki pozoracji pola walki. W trakcie szkolenia nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.