377a7531569ed4f526033496f77d161e M

Szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w okolicach Wólki Gołębskiej

W dniu 2 lutego 2019 r. (sobota) w okolicach miejscowości Wólka Gołębska będą prowadzone zajęcia szkoleniowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie będzie realizowane w ramach zajęć z przedmiotu “Taktyka”.

Podczas szkolenia nie będzie wykorzystana amunicja bojowa i środki pozoracji pola walki. W trakcie szkolenia nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.