PCPR

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21-27 lutego 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach włącza się w obchodzony w dniach 21-27 lutego 2022 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez specjalistów PCPR. Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje wszechstronną pomoc dla osób – mieszkańców powiatu puławskiego, które są zagrożone przemocą lub jej doświadczają. Mogą one skorzystać m.in. z bezpłatnej i anonimowej pomocy psychologicznej w siedzibie tut. Centrum ul. al. Królewska 3 oraz pod numerami telefonów: 81 888 53 05, 81 888 53 06, 800 110 001 – bezpłatna infolinia, w godzinach:
poniedziałek: od 8.00 do 16.00
wtorek – piątek: od 7.00 do 18.00.

Jednocześnie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Puławach w ramach ww. akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje prawne – w dniach 21-25 lutego 2022 r. w godzinach 11:00 – 14:00 od dyżurujących w Sądzie asystentów sędziego. Aby skorzystać z porady osobiście, należy umówić się telefonicznie na konkretną godzinę w Sekretariacie II Wydziału Karnego pod nr telefonu (81) 888 93 28.
Ponadto, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Puławach, ul. Słowackiego 32, tel. 81 534 38 87, 601 561 250, zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną oraz pomoc finansową.