PLAKAT

Uczniów podstawówek zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” już po raz 6 organizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, który w bieżącej edycji będzie przeprowadzony w trzech odrębnych kategoriach:

  1. Turniej wiedzy na temat historii i postaci wybranych Żołnierzy Niezłomnych.

  2. Konkurs plastyczny (obraz, rysunek) poświęcony żołnierzom 5. Wileńskiej Brygady AK.

  3. Konkurs literacki – list do Danuty Siedzikówny „Inki”.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego oraz wszystkich szkół podstawowych noszących imię Danuty Siedzikówny „Inki”.

Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu turnieju wiedzy oraz zasad wykonania prac plastycznych i literackich znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Szkoły Podstawowej w Borowej pod adresem www.spborowa.szkolnastrona.pl w zakładce „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej”.

Wszelkie materiały niezbędne do przygotowania uczniów do turnieju wiedzy zapewnia Organizator. Termin zgłaszania drużyn do turnieju upływa 23 stycznia 2024 roku. Turniej wiedzy odbędzie się 28 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej
im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Borowej.

Termin dostarczenia prac plastycznych i literackich upływa 20 lutego 2024 r.

Wręczenie nagród dla laureatów wszystkich kategorii konkursu nastąpi 6 marca 2024 r. podczas uroczystości obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Konkurs oraz obchody Dnia Patrona Szkoły objęli honorowym patronatem:

– Wojewoda Lubelski p. Krzysztof Komorski

– p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Sebastian Płonka

– Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

– Starosta Puławski p. Danuta Smaga

– Wójt Gminy Puławy p. Kamil Lewandowski

– Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

– Światowy Związek Żołnierzy AK i WiN Koło Puławy

Z kolei patronatem medialnym wspomniane wydarzenie objęli:

– Polskie Radio Lublin

– Radio Impuls Puławy

– Portal To Nasz Region

– Tygodnik Wspólnota Puławska.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali:

– Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

– Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

– Starosta Puławski p. Danuta Smaga

– Wójt Gminy Puławy p. Kamil Lewandowski