20220503 125939

Uroczyste obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Puławy

Mieszkańcy Gminy Puławy uczcili 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. W Górze Puławskiej i Gołębiu odbyły się msze święte w intencji Ojczyzny. Uroczystości miały wyjątkowy charakter, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch latach, z powodu pandemii koronawirusa, były obchodzone o wiele skromniej.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kościele pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków, których święto przypada na 4 maja. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe z Urzędu Gminy Puławy, Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach, Rady Rycerzy Kolumba nr 17137 im. św. Jana Kantego w Górze Puławskiej oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce. We mszy świętej uczestniczył także Wójt Gminy Puławy – Kamil Lewandowski wraz z Zastępcą Wójta Gminy Puławy – Wojciechem Gibaszkiem oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Puławy – Tomasz Mizak.

W Kościele parafialnym  pw. św Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu również odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Tuż po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w  pod pomnikiem wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny.  Pomnik znajduje się w centrum miejscowości na Skwerze Niepodległej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Starosta Puławski Danuta Smaga, Wójt Gminy Puławy – Kamil Lewandowski wraz z Zastępcą Wójta Gminy Puławy – Wojciechem Gibaszkiem, przedstawiciele Rady Gminy Puławy, Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu, Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu.

Dziękujemy wszytkom mieszkańcom Gminy Puławy i gościom, którzy wzięli udział w uroczystościach. Wiwat Trzeci Maj!