e024366fc83339fc9c4dbf30783ac11f M

Uroczyste otwarcie Muzeum Czartoryskich w Puławach

W niedzielę, 14 maja 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Muzeum od początku roku funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjno-prawnej, jako samodzielna, samorządowa instytucja kultury. Wcześniej placówka funkcjonowała jako oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości ze środowisk kulturalnych, samorządowych, naukowych, oświatowych i społecznych z regionu. Gościem honorowym otwarcia była Księżna Barbara Czartoryska.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, który w swoim liście gratulacyjnym pisał m.in. – wkład rodziny książąt Czartoryskich w rozwój kulturalny, naukowy i społeczny naszego regionu jest dziś nieoceniony a ich dziedzictwo, obok niezwykłych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, jest największym skarbem, wyróżnikiem i wizytówką puławskiej ziemi. Trudno wręcz wyobrazić sobie jak wyglądałyby dziś Puławy – „Polskie Ateny” i okolice gdyby nie działalność Czartoryskich. Jestem dumny, że także na terenie Gminy Puławy zachowały się pamiątki z czasów świetności rodu, jak przepiękny Kościół parafialny pw. św. Wojciecha, który wznosi się majestatycznie nad moją rodzinną Górą Puławską. Pan Wójt złożył serdeczne życzenia i gratulacje na ręce Pani Honoraty MIelniczenko, pełniącej stanowisko Dyrektora Muzeum.

Wójt skierował także osobiste słowa podziękowania do Księżnej Barbary, której wręczył wyjątkowy upominek – fotografie jednej z ulic 17 i 18 dzielnicy Wiednia, która nosi nazwę „Czartoryski” (Czartoryskigasse).

Wieczór uświetnił niezapomniany koncert kameralny w wykonaniu wybitnych artystów – Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia oraz otwarcie stałej wystawy „Ojczyzno, niechaj cię uwiecznię!”.