d08911f3b25b4e41c0e278c4eeec3e11 XL

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu – list gratulacyjny od Posła Krzysztofa Głuchowskiego

List gratulacyjny od Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Posła na Sejm RP z okazji uroczystego otwarcia nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu, które miało miejsce 26 marca 2018 r.