542a6239c7c7facf16486a561f6885ed M

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu

26 marca 2018 r. – dzień, który niczym przysłowiowa „kropka nad i” zwieńczył kolejną, wielką inwestycję Samorządu Gminy Puławy w rozwój bazy edukacyjno-sportowej. W Gołębiu odbyła się uroczystość otwarcia nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Stanisław Gogacz – Senator RP, Pan Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, przedstawiciele Samorządu Powiatu Puławskiego na czele z Panem Starostą Witoldem Popiołkiem, Pan Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy, Pan Norbert Staszak – Zastępca Wójta, Pani Krystyna Jędrych – Skarbnik, przedstawiciele władz samorządowych zaprzyjaźnionych miast i gmin oraz różnych służb i instytucji, radni gminy na czele z Przewodniczącą Panią Dorotą Osiak, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele OSP i innych stowarzyszeń i organizacji, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, obecni oraz emerytowani pracownicy szkół, rodzice i licznie zgromadzeni uczniowie.

Ceremonię rozpoczęła uroczysta Msza Święta w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Floriana i św. Katarzyny, której przewodniczył JE Ks. Bp Mieczysław Cisło – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. W liturgii uczestniczył także Ks. Aleksander Zeń – Wicedziekan Dekanatu Puławskiego, Ks. Jerzy Węzka – Proboszcz, Ks. Marek Kucharski – Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej a także księża, którzy niegdyś pełnili posługę w gołębskiej świątyni – Ks. kan. Waldemar Stawinoga i Ks. Paweł Ciosmak. Po wspólnej modlitwie, uczestnicy przeszli przed główne wejście do budynku szkolnego, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi.

Dalsza część uroczystości przebiegała w nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Na wstępie wprowadzono poczty sztandarowe, po czym odśpiewano hymn państwowy i odsłuchano hymn gminy. Następnie głos zabrali Pani Danuta Smaga – Dyrektor Gimnazjum i Pan Krzysztof Gowin – Dyrektor Szkoły Podstawowej. W swoim przemówieniu powiedział m.in.: Rada Gminy Puławy na wniosek Wójta Krzysztofa Brzezińskiego zapaliła zielone światło dla rozbudowy szkoły w Gołębiu. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ należało zabezpieczyć stosowne środki finansowe, a w gminie trwała rozbudowa szkoły w Górze Puławskiej. Wójt Krzysztof Brzeziński stwierdził, że wyróżnienie „Gmina przyjazna oświacie ” zobowiązuje do stałej i systematycznej troski o stan oświaty w gminie, a Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołębiu  poprzez swoją działalność społeczno–kulturową na rzecz środowiska i wysokie wyniki w nauce zasługuje, by funkcjonować w nowoczesnej placówce (…) Szczególne podziękowanie kieruję do Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego, bez Pana osobistego zaangażowania i śmiałej decyzji rozbudowy szkoły w Gołębiu nie byłoby dzisiejszej uroczystości.

Po wystąpieniu dyrekcji, głos zabrał Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński. Podczas swojej przemowy, zwrócił uwagę na fakt, że pomimo realizacji dwóch ogromnych inwestycji w rozbudowę szkół w Gołębiu i Górze Puławskiej, gmina nie posiada zadłużenia, a wręcz dysponuje nadwyżką budżetową. Wójt podkreślił rolę jaką miała w tym Pani Krystyna Jędrych – Skarbnik Gminy, na ręce której złożył podziękowania i bukiet kwiatów.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia jubileuszowych medali, wybitych z okazji 45-lecia Gminy Puławy i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W dowód wdzięczności za owocną współpracę z samorządem gminnym, wyróżnienia otrzymali: JE Ks. Bp Mieczysław Cisło, Pan Minister Jarosław Stawiarski, Pan Senator Stanisław Gogacz oraz Pan Poseł Krzysztof Szulowski. Medale wręczyli wspólnie Wójt Krzysztof Brzeziński i Przewodnicząca Rady Gminy Puławy Pani Dorota Osiak.

Następnie JE Ks. Bp Mieczysław Cisło dokonał poświęcenia krzyży, które trafiły pomieszczeń w nowej części szkoły. Jeden z krzyży został symbolicznie zawieszony w bibliotece szkolnej. Nastąpił także moment, w którym Wójt przekazał Dyrektorom symboliczny klucz do nowej szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna, przedstawiająca historię budynku szkolnego i jego rozbudowy. Po jej zakończeniu głos zabierali przybyli na otwarcie goście. Nie zabrakło słów podziwu, wdzięczności i gratulacji z powodu realizacji tak wielkiej i wyjątkowej pod wieloma względami inwestycji.

Kolejne punkty programu przeplatały występy dziecięcego zespołu „Aplauz”. Młodzi artyści zaprezentowali także krótki program na koniec uroczystości. W rolę prowadzących wcielili się Pani Jolanta Czarnecka i Pan Wojciech Jasiocha.