a60f95e6048a6076bc6ca88177633fab XL

Urząd Gminy Puławy laureatem wyróżnienia „Przyjazny Urząd”

W minioną środę, 17 czerwca br. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej k. Warszawy wręczono wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. W gronie 29 laureatów znalazł się również Urząd Gminy Puławy, który jako jedyny reprezentował nie tylko Powiat Puławski, ale i całe Województwo Lubelskie.

Z nominacji do wyróżnienia dowiadujemy się, że – Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z interesantem. Konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych placówek jako instytucji otwartych na potrzeby mieszkańców, solidnych i kompetentnych. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” otrzymały jednoski, które stosują wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą interesanta i świadczeniem usług publicznych, cechują się projesjonalizmem i rzetelnością w działaniach (…) Urząd Gminy Puławy uzsykał wynik pozytywny zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego etapu oceny merytorycznej (…) W toku oceny merytorycznej Gmina Puławy uzyskała 79 punktów rankingowych. Zgodnie z par. 11 Regulaminu Konkursu osiągnięty wynik punktowy uzasadnia przyznanie Urzędowi Gminy Puławy Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”(…)

Nasza jednostka jest jedną 7 urzędów z całej Polski wyróżnionych w kategorii do 50 pracowników. Ocenę aplikacji konkursowych przeprowadziła kapituła, złożona z wybitnych ekspertów, zajmujących się problematyką administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania. W swojej pracy, członkowie Kapituły opierali się na wielu źródłach, w tym przede wszystkim zewnętrzych, a także metodą na tzw. „tajemniczego klienta”.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest dowodem, że nasza jednostka zapewnia wysoką jakość usług publicznych, buduje efektywne relacje z interesariuszami zewnętrznymi, wdraża najwyższe standardy w dziedzinie zarządzania wartością dla klienta i kreowania nowoczesnej kultury organizacyjnej. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i zapewniamy naszych mieszkańców, że nadal będziemy dokładać wszelkich starań, aby w naszym urzędzie czuli się jak najlepiej i zawsze byli otoczeni miłą i fachową opieką.

Więcej zdjęć i informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.instytut-zarzadzania.pl