Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niebrzegów

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niebrzegów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
z zakresu małych projektów, objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie placu zabaw w msc. Niebrzegów

ZAKRES PROJEKTU

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia do zabaw tj.: zestaw zabawowy, dwa bujaki na sprężynie i huśtawka łańcuchowa podwójna. Nawierzchnia placu sypka (piasek) obramowana obrzeżem betonowym. Plac zostanie wyposażony w elementy dodatkowe, takie jak: ławka z oparciem, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.

Planowany termin wykonania: wrzesień – listopad 2014 r.
Wartość robót budowlanych: 42 904,65 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 24 989,24 zł

Wykonawca robót: PPHU „EXPO-DREW” Kazimierz Pacan, Sołek 5, 23-300 Opoczno

{gallery}833{/gallery}