e62d41acb0debb273985614c9962a5ef M

Uwaga na możliwe próby wyłudzania danych osobowych i informacji o nieruchomościach

W związku z przygotowywaniem przez Gminę Puławy projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych pragniemy Państwa uczulić na możliwe próby wyłudzania danych osobowych i informacji o nieruchomościach.

W ramach prac nad przygotowaniem projektu niezbędne będzie przeprowadzenie audytu terenowego u mieszkańców, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w projekcie a ich ankiety zostały pozytywnie zweryfikowane. Ten pretekst może być wykorzystywany przez nieuczciwych ankieterów do wyłudzania od Państwa danych osobowych i informacji dotyczących nieruchomości.

Pragniemy podkreślić, że obecnie żaden podmiot na zlecenie Gminy Puławy nie przeprowadza tego rodzaju badań terenowych. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Urzędu o każdym przypadku próby wyłudzania danych.

Audyt na zlecenie gminy będzie poprzedzony odrębną informacją na naszej stronie internetowej, profilu na facebooku i tablicach ogłoszeń. Ankieterzy będą mieli przy sobie upoważnienia do działania w imieniu gminy.