89d0d0117b3f148724cbb7e5ee671e5d M

VIII kadencja Samorządu Gminy Puławy oficjalnie rozpoczęta

Oficjalnie rozpoczęła się nowa kadencja Samorządu Gminy Puławy. W czwartek, 22 listopada 2018 r. w budynku szkolnym w Górze Puławskiej odbyła się uroczysta, pierwsza sesja Rady Gminy Puławy, podczas której nowo wybrani Radni oraz Wójt złożyli ślubowanie.

W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, reprezentujący różne środowiska – duchowni, samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, służb mundurowych i organizacji społecznych, przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, sołtysi, druhowie OSP i mieszkańcy.

Pierwszej części sesji, zgodnie z regułami ustawy, przewodniczył Pan Paweł Lisowski – radny najstarszy wiekiem. Uroczysty akt ślubowania przez Radnych i Wójta poprzedziło przekazanie oficjalnych zaświadczeń o wyborze. Dokumenty wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Lucyna Kowalik. Po złożeniu ślubowania na sztandar gminy, Wójt Krzysztof Brzeziński otrzymał od Przewodniczącego łańcuch – symbol władzy samorządowej.

Wójt wygłosił do zebranych okolicznościowe wystąpienie, po którym odebrał liczne gratulacje i życzenia. Pan Stanisław Maciąga wraz z Panem Janem Rybakiem odznaczyli Pana Krzysztofa Brzezińskiego dwoma orderami za działalność patriotyczną i wspieranie środowisk kombatanckich.

W dalszej części sesji, Radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Puławy. Tę funkcję objęła już po raz trzeci Pani Dorota Osiak. Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Tomasz Mizak (zachował funkcję) i Pan Marek Maik.

Ciekawostką był fakt wykorzystania podczas sesji nowego, zgodnego z wymaganiami prawnymi, elektronicznego systemu do głosowania. Sesja była także rejestrowana i transmitowana online na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapis wideo można obejrzeć w zakładce „Transmisja obrad Rady Gminy Puławy”: http://www.gminapulawy.pl/urzad-gminy/rada-gminy/transmisja-obrad-rady-gminy-pu%C5%82awy.html

VIII kadencja samorządowa rozpoczęła się w roku jubileuszu 45. lecia Gminy Puławy. Gdy będzie się kończyć, gmina będzie liczyła sobie już pół wieku. Życzymy nowo wybranej Radzie Gminy Puławy i Wójtowi, aby nadchodzący czas obfitował w liczne sukcesy, inicjatywy i w pełni wykorzystane szanse, służące wszechstronnemu rozwojowi Gminy Puławy i poprawie jakości życia mieszkańców.