Fotowoltanika

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Puławy biorących udział w Projekcie „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy cz. 1” oraz „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy cz. 2”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację Projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy cz. 1” oraz „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy cz. 2”, czyli montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

W związku z powyższym, osoby biorące udział w Projekcie, po otrzymaniu wcześniejszej, telefonicznej informacji od pracownika Urzędu Gminy Puławy, proszone są o stawienie się
w dniach 9 – 11.06.2021 r., w godz. 8 – 18 w siedzibie Urzędu przy ul. Dęblińskiej 4 w Puławach, celem odebrania podpisanych umów oraz informacji o kwocie pozostałej do zapłaty na rzecz projektu, rachunku bankowym oraz terminie dokonania wpłaty.

Dokonanie wpłaty będzie podstawą montażu instalacji przez firmę „SUNGRANT” Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, której przedstawiciel będzie się z Państwem indywidualnie kontaktował, na co najmniej 3 dni przed datą montażu, celem ustalenia dogodnego terminu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Karta katalogowa panel fotowoltaiczny

Karta katalogowa inwerter 1

Karta katalogowa inwerter 2

Karta katalogowa inwerter 3

Karta katalogowa inwerter 4