98a603e1940a8f9204f68a90703d47ea M

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII O DODATKOWEJ AKCJI SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 8 – 12 kwietnia 2024 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
• Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm,
• N i e w o l n o  d o t y k a ć  s z c z e p i o n k i 
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie , informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria (Facebook).