Kran z wodą

Woda z ujęcia w Górze Puławskiej bez skażenia mikrobiologicznego!

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dn. 15.10.2021 r. stwierdza się przydatność do spożycia wody podawanej z wodociągu z ujęcia wody w Górze Puławskiej.

 

Pismo