Wojewódzkie Święto Plonów już w najbliższą niedzielę

W nawiązaniu do narodowych tradycji i obyczajów ukoronowaniem całorocznego trudu rolników jest Święto Plonów. To wielkie gospodarskie święto  jednoczy  dziś wszystkich, zarówno mieszkańców wsi, jak i miast, bo wszyscy korzystamy z płodów ziemi. Tegoroczne Dożynki Województwa Lubelskiego, na które zgodnie ze zwyczajem zapraszają Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta Lubelski oraz Wójt Gminy Niemce, odbędą się 14 września br. w Niemcach. W uroczystościach będzie uczestniczyć również delegacja wieńcowa ze Skoków, która zdobyła I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych podczas powiatowego Święta Plonów w Żyrzynie.