7b1cf2bb015edf7a3b174efeea1885c9 M

Wybory Sołtysa w Sołectwie Jaroszyn

Informujemy, że 16 lipca 2020 r. o godz. 16:45 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach odbędą się wybory Sołtysa Sołectwa Jaroszyn.

 

Treść Zarządzenia Wójta Gminy Puławy w tej sprawie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pulawy pod następującym linkiem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zarzadzenie_Nr_295_Jaroszyn.pdf