edb2eb909582e38e8cd4129b39e59914 M

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puławy:

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Dane teleadresowe przedsiębiorcy
1. Firma Handlowo-Usługowa Józef Szlendak ul. Grunwaldzka 28, 08-530 Dęblin, tel. 692 405 611
2. Wywóz Nieczystości Ciekłych „Grześ” Grzegorz Jędrys Moszczanka 1, 08-500 Ryki, tel. 668 251 541
3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 01 03
4. TED BAGS Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek ul. Składowa 78-80, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 06 83
5. TOI TOI Polska Sp. z o. o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 78
6. Usługi Asenizacyjne Krzysztof Mysłek Bronowice 51A, 24-100 Puławy, tel. 607 500 471
7. Usługi Asenizacyjne Zdzisław Kubisz ul. Kołłątaja 45/72, 24-100 Puławy, tel. 81 887 84 18
8. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2,24-100 Puławy, tel. 81 886 20 18
9. BAG usługi Komunalne Leszek Pawlonka Polesie 58A, 24-100 Puławy, tel. 696 041 420
10. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 801 133 088
11. mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, tel. 800 000 800
12. Usługi Asenizacyjne Krzysztof Nakonecka Polesie 2A, 24-100 Puławy, tel. 506 901 937