Symbol telefonu

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i wygodę, uprzejmie proszę, aby wizyty w Urzędzie Gminy Puławy wcześniej umawiać telefonicznie. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kolejek i gromadzenia się osób na małej przestrzeni zwłaszcza, że zbliża się okres jesienno-zimowy, kiedy będzie wzrastała liczba zachorowań np. na wirusa grypy. Dlatego przedstawiam Państwu wykaz numerów telefonów do osób pracujących w Urzędzie Gminy Puławy. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Liczę na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do istniejącej sytuacji. Mam nadzieję, że powzięte środki ostrożności, uchronią nasz Urząd przed zamknięciem z powodu COVID-19, a Państwu zapewnią optymalne bezpieczeństwo.

Z wyrazami szacunku

Kamil Lewandowski

Wójt Gminy Puławy

 

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy Puławy – lista telefonów

 

URZĄD GMINY PUŁAWY
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO/ZAKRES OBOWIĄZKÓW NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY
KADRA KIEROWNICZA URZĘDU GMINY PUŁAWY Brzeziński Krzysztof Wójt W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 81 889 05 25.
Wojciech Gibaszek Zastępca Wójta
  Sekretarz
Jędrych Krystyna Skarbnik
SEKRETARIAT/INFORMACJA/  OBSŁUGA RADY Bielawska Renata Sekretariat 81 889 05 25 512 320 813
Stojek Katarzyna Kancelaria 81 889 05 03 531 422 141
Ewelina Ponikowska Obsługa Rady Gminy 81 889 05 35 512 321 150
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI GRUNTAMI, MIENIA KOMUNALNEGO I ROLNICTWA Kosmala Radosław Kierownik, nadawanie numerów porządkowych nieruchomości 81 889 05 22 512 383 437
Wadas Anna Inwestycje 81 889 05 22 512 321 273
Chudzik Agnieszka Inwestycje 81 889 05 21 501 181 490
Pietrasiak Patryk Inwestycje drogowe i utrzymanie dróg gminnych 81 889 05 21 512 340 298
Małgorzata Godlińska Zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami 81 889 05 28 512 320 209
Kramarczyk Michał Gospodarka komunalna 81 889 05 02 512 258 999
Sylwia Haba Ochrona środowiska 81 889 05 02 512 442 413
Zarychta Anna Solary 81 889 05 28 531 814 830
REFERAT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY Włoch – Kamola Małgorzata Kierownik 81 889 05 11 512 289 627
Maj Teresa Działalność gospodarcza 81 889 05 09 512 256 555
Stępień Anna Dowody osobiste 81 889 05 12 535 553 348
  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych  81 889 05 11  
REFERAT FINANSOWY Araźna Anna Księgowość sprawozdawcza 81 889 05 14 512 207 255
Woźniak Wioletta Księgowość budżetowa 81 889 05 14 502 510 596
Krajewska Anita Pomoc administracyjna 81 889 05 14 531 884 516
REFERAT PODATKOWY Dudek Agnieszka Kierownik  81 889 05 46 512 343 940
Szabelska Ewa Odpady komunalne 81 889 05 47 504 298 155
Tyburca Małgorzata Księgowość podatkowa 81 889 05 48 535 553 328
Kamela Ewa Podatki 81 889 05 48 512 219 183
Łyszcz Jolanta Podatki 81 889 05 49 512 288 167
STANOWISKO DS. PROMOCJI, KULTURY, SPORTU ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Nocek Paweł Promocja, kultura, sport 81 889 05 30 512 320 945
STANOWISKO DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH   Obronność, zarządzanie kryzysowe 81 889 05 38 512 353 168
DORADCA LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI Sijka Grzegorz Rolnictwo   601 589 292

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH
NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY
Włodek Tomasz Kierownik 81 889 05 10 512 430 215
Wójcik Joanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 227
Cieślik Karolina Starszy asystent rodziny, Karta Dużej Rodziny, Owocna Karta Dużej Rodziny 81 889 05 06 512 430 176
Ciupa Anna Starszy pracownik socjalny 81 889 05 06 510 221 968
Figiel Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 169
Kotowicz Hanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 109
Morawska Anetta Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 265
Nawrocka –  Błagowieszczeńska Maryla Specjalista pracy socjalnej, prowadzenie egzekucji dłużników alimentacyjnych 81 889 05 08 512 443 706
Węglarz Elżbieta Główna Księgowa 81 889 05 19 512 430 140
Sysa Aleksandra Stypendia i zasiłki szkolne 81 889 05 36 511 141 694
Woch Karolina Starszy inspektor ds. pomocy społecznej, sprawozdawczość 81 889 05 19 511 141 486
Madejska Anna Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 512 430 194
Raczyńska Agnieszka Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 511 141 526
Dobrzyńska Katarzyna Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 36 511 141 713
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY
Klimek Marzena Dyrektor 81 889 05 34 512 430 273
Bociańska Agnieszka Główna Księgowa 81 889 05 31 512 430 334
Marta Szulowska Specjalista do spraw płac i kadr 81 889 05 31 512 430 389
Krupa Agnieszka Księgowa 81 889 05 32 512 430 577
Margol Aneta Księgowa 81 889 05 32 512 430 406