PLAKAT 1

Zapraszamy do udziału w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej “Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”

Szkoła Podstawowa w Borowej zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej “Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, którego przedmiotem w bieżącej edycji będzie wykonanie pracy plastycznej (lapbook, plakat, rysunek, obraz) lub pracy multimedialnej (prezentacja multimedialna, film, wywiad ze świadkiem historii).

Treść pracy konkursowej powinna być poświęcona postaci wybranego Żołnierza Niezłomnego, wydarzeniu (bitwa lub przeprowadzona akcja), czy innemu zagadnieniu historycznemu lub społecznemu dotyczącemu ideałów i postaw Żołnierzy Niezłomnych.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka, Posła na Sejm RP – Pana prof. Krzysztofa Szulowskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk, Starosty Puławskiego – Pani Danuty Smagi, Wójta Gminy Puławy – Pana Kamila Lewandowskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowali: Poseł na Sejm RP – prof. Krzysztof Szulowski, Starosta Puławski – Danuta Smaga, Wójt Gminy Puławy – Kamil Lewandowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Grupa Azoty Puławy.
Z kolei patronatem medialnym konkurs objęli: Polskie Radio Lublin, Radio Impuls oraz tygodnik „Wspólnota Puławska”.
Termin zgłaszania uczestników i przesyłania prac konkursowych upływa 3 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora pod adresem www.spborowa.szkolnastrona.pl w zakładce „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej”.