Logo LGD Zielony Pierścień

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Zielony Pierścień” zaprasza Państwa do wyrażenia opinii na temat potrzeb mieszkańców naszego regionu.
W tym celu prosimy wypełnić do 8 lipca br. anonimową ankietę. Wyniki badań posłużą nam do oceny naszych dotychczasowych działań i pozwoli zaprojektować kolejną Strategię Rozwoju Lokalnego.

Link do ankiety