Plakat Kobieta Przedsiębiorczaiorcza

Zaproszenie na konferencję ,,Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję pt. ,,Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”.

Data i miejsce : 26 i 28 października 2020 roku (dwa terminy szkoleń) – Grota Bochotnicka, ul. Puławska 6, 24-120 Bochotnica

Realizacja operacji poprzez organizację konferencji będzie okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy, a także inspiracji do działania. Dyskusja i możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń zmotywuje uczestników do zaangażowania się w rozwój obszarów wiejskich poprzez propagowanie idei postaw przedsiębiorczych i aktywizujących w swoich społecznościach lokalnych. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy zostaną pobudzeni do wdrażania inicjatyw społecznych, przedsiębiorczych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co wpłynie pozytywnie na poprawę życia na wsi i integrację społeczną danej miejscowości. Realizacja operacji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także rozwoju osobistego uczestników, a zdobyta wiedza i przedstawione dobre przykłady będą propagowane wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy: rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, członków stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ilość miejsc ograniczona.

Konferencja skierowana jest dla 30 uczestników, z których co najmniej 50% będą stanowiły osoby do 35 roku życia.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 października 2020 r. na adres e-mail: akiwak@lodr.konskowola.pl, bsmialowska@lodr.konskowola.pl,

Kontakt w sprawie udziału w konferencji:

Anna Kiwak tel.: 601 583 665

Bożena Śmiałowska tel.: 601 585 143

 

Więcej informacji oraz kart zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.