a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – nowe wnioski i terminy na okres zasiłkowy 2017-2018

UWAGA!

              Nowy termin składania wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy).

 

Dzięki uchwalonemu przez parlament w połowie lipca pakietowi  zmian dla rodzin na złożenie wniosku o zasiłek rodzinny nie trzeba będzie czekać aż do września. Wnioski o zasiłek rodzinny będzie można złożyć już miesiąc wcześniej – od 1 sierpnia. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i inne) są do pobrania w GOPS w Puławach (ul. Dęblińska 4) oraz na stronie internetowej: http://www.gops.pulawy.pl/index.php/gopsss/wnioski-i-formularze

 

           Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w GOPS w Puławach (ul. Dęblińska 4) oraz na stronie internetowej: http://www.gops.pulawy.pl/index.php/gopsss/wnioski-i-formularze

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany ePUAP, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 889 05 36,  (81) 889 05 40 lub osobiście w pok. nr 306, 310 (III piętro) oraz pok. nr 10 (parter) Urzędu Gminy Puławy.