Zawiadomienie Wójta Gminy Puławy w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Janów, w dniu 26 lipca 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Zarzeczu, w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Pobierz załącznik: Zawiadomienie_Janow