Powiatowy dzień wolontariatu

Zgłoś wolontariusza do nagrody Starosty Puławskiego

31 października upływa termin składania wniosków o o przyznanie Nagrody Starosty Puławskiego „Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego”. Kandydatury mogą być zgłaszane m.in. przez organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, placówki oświatowe i wychowawcze, instytucje i inne podmioty, w tym podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu puławskiego, a także przez grupę co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców. Zachęcamy do składania wniosków.

Więcej informacji na temat przyznania Nagrody Starosty Puławskiego „Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego” znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach.