Zmiany w obsłudze interesantów w budynku Urzędu Gminy Puławy

W dołączonym poniżej załączniku prezentujemy Państwu ZARZĄDZENIE NR 163/2020 Wójta Gminy Puławy z dnia 02.06.2020 r. w sprawie rodzaju i form ograniczeń wprowadzonych w Urzędzie Gminy Puławy podczas wykonywania zadań o charakterze publicznym. Zarządzenie reguluje w jaki sposób przyjmowani i obsługiwani są interesanci w budynku Urzędu Gminy Puławy.

Zarządzenie Wójta Gminy Puławy nr 163 2020