5f87bb0de25dad19a61b00e0cff4ea7c M

Zmiany w zasadach wycinki drzew

W związku z wejściem w życie z dniem 17 czerwca 2017 r. nowych przepisów związanych z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzonych na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), informujemy, że najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów i wyjaśnień dotyczących zmian wprowadzonych ww. ustawą, można znaleźć na stronie GDOŚ pod linkiem:  https://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien