b28cbe6511a4db9839d58c5beb3f657f M

Zwycięstwo w wyborach samorządowych – list gratulacyjny Honorowego Konsula RP w Austrii

List gratulacyjny dla Krzysztofa Brzezińskiego w związku z wyborem na stanowisko Wójta Gminy Puławy na kadencję 2014-2018 od Dr Gerolda Ortnera – Honorowego Konsula RP w Austrii.