Wspólnie świętujmy odzyskanie Niepodległości i stulecie Bitwy Warszawskiej! – Konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej. Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane […]