Pamiętamy o bohaterach i zasłużonych mieszkańcach Gminy Puławy

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci Wisława Szymborska   Od wielu lat samorząd Gminny Puławy z okazji Wszystkich Świętych upamiętnia miejsca pochówku poległych żołnierzy, groby zasłużonych mieszkańców Gminy Puławy a także pomniki, które są im poświęcone. W tym roku ustawiliśmy dziesiątki zniczy i kwiatów. Pragniemy, aby nie było ani jednego grobu czy […]

Informacja Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Przedstawiamy Państwu informację Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o sporządzonym projekcie Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowych położonych poza zakładem dużego ryzyka, zlokalizowanym na terenie powiatu puławskiego. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku: Pismo Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie

Powszechny Spis Rolny 2020 – konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody! Cel konkursu: rozwijanie spostrzegawczości u dzieci; poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, […]

78. rocznica zbrodni niemieckiej w Górze Puławskiej

29 października 1942 r. w Górze Puławskiej Niemcy zamordowali 20 Polaków. Wśród ofiar egzekucji znalazł się ówczesny proboszcz parafii w Górze Puławskiej – ks. Józef Benedykt Kownacki, który – jak wskazują wspomnienia mieszkańców i dokumenty parafialne – zginął jako pierwszy. Zbrodnia niemiecka miała być odwetem za zlikwidowanie przez oddział Armii Krajowej małżeństwa konfidentów, w nocy […]

Dodatkowe kursy autobusowe i połączenia na liniach komunikacyjnych obsługujących puławskie cmentarze

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach informuje, że w dniach od 31.10.2020 r. do 01-11-2020 r. uruchamia dodatkowe kursy autobusowe i połączenia na liniach komunikacyjnych obsługujących cmentarze położone przy ulicach Piaskowa, Budowlanych, Włostowicka. W dniu 31 października oraz 1 listopada br. w godzinach 8:00 – 16:00 wprowadza się dodatkowe połączenie komunikacyjne […]

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! W trosce o Państwa bezpieczeństwo i wygodę, uprzejmie proszę, aby wizyty w Urzędzie Gminy Puławy wcześniej umawiać telefonicznie. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kolejek i gromadzenia się osób na małej przestrzeni zwłaszcza, że zbliża się okres jesienno-zimowy, kiedy będzie wzrastała liczba zachorowań np. na wirusa grypy. Dlatego przedstawiam Państwu […]

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie […]

Polski Związek Łowiecki odwołuje polowania zbiorowe

Wobec najnowszych regulacji dotyczących obostrzeń spowodowanych zagrożeniem koronawirusem, Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane. Zarząd Główny PZŁ ma przy tym pełną świadomość bardzo poważnych konsekwencji powyższych regulacji dla kół łowieckich przede wszystkim w kontekście wykonywania założeń budżetowych związanych z wypłatami […]

Konkurs plastyczny na projekt sztandaru Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu

Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu wraz z Radą Rodziców zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na projekt sztandaru Szkoły. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu do 30.11.2020 r. z dopiskiem „Konkurs na projekt sztandaru szkoły’’. Celem konkursu jest stworzenie projektu, […]

Kurier Gminy Puławy nr 44 – październik 2020

Prezentujemy Państwu 44. Kurier Gminy Puławy. Niebawem w wersji papierowej trafi on do Waszych domów. W tym wydaniu Kuriera będzie można przeczytać m.in. o: konkursie fotograficznym na najpiękniejszy ogród w Gminie Puławy; absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. dla Wójta Gminy Puławy; wdrożeniu w Urzędzie Gminy e-usług; przebudowie dróg w Borowej, Zarzeczu, Gołębiu i […]

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Puławy” na lata 2020-2035

            Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Puławy” na lata 2020-2035 realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.   Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej informacji […]

Od 24 października nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju!!!

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to: objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu); w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod […]