Komunikat Starostwa Powiatowego w Puławach: Aktualne zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej – od 16 października br.

W związku z dynamicznie narastającą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem, SPZOZ w Puławach został wyznaczony do roli tzw. szpitala koordynującego, który w pierwszym rzędzie ma zapewniać kompleksową opiekę chorym na COVID-19. Przygotowanie placówki do pełnienia tej funkcji, wymagało wprowadzenia zmian w zasadach organizacji całego, powiatowego systemu opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawiamy bieżącą informację, która w miarę potrzeb […]