Od 24 października nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju!!!

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to: objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu); w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod […]

Zarządzenie Wójta Gminy Puławy w sprawie ustalenia procedury funkcjonowania Urzędu Gminy Puławy w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Zarządzenie nr 198/2020 Wójta Gminy Puławy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustalenia procedury funkcjonowania Urzędu Gminy Puławy w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 19 […]