Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim […]

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Puławy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, składamy najserdeczniejsze życzenia: wielu sukcesów, awansów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych uzdolnionych uczniów. Święto Komisji Edukacji Narodowej w Gminie Puławy, jest także okazją do spotkania władz Gminy z dyrektorami podległych placówek. W tym roku spotkanie odbyło się w poniedziałek 12 października. Niestety z […]

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…) na 2021 r.

Działając na podstawie §2 Uchwały Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. […]