Pamiętamy o bohaterach i zasłużonych mieszkańcach Gminy Puławy

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci Wisława Szymborska   Od wielu lat samorząd Gminny Puławy z okazji Wszystkich Świętych upamiętnia miejsca pochówku poległych żołnierzy, groby zasłużonych mieszkańców Gminy Puławy a także pomniki, które są im poświęcone. W tym roku ustawiliśmy dziesiątki zniczy i kwiatów. Pragniemy, aby nie było ani jednego grobu czy […]

Informacja Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Przedstawiamy Państwu informację Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o sporządzonym projekcie Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowych położonych poza zakładem dużego ryzyka, zlokalizowanym na terenie powiatu puławskiego. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku: Pismo Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie

Powszechny Spis Rolny 2020 – konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody! Cel konkursu: rozwijanie spostrzegawczości u dzieci; poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, […]