Konkurs plastyczny na projekt sztandaru Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu

Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu wraz z Radą Rodziców zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na projekt sztandaru Szkoły. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu do 30.11.2020 r. z dopiskiem „Konkurs na projekt sztandaru szkoły’’. Celem konkursu jest stworzenie projektu, […]

Kurier Gminy Puławy nr 44 – październik 2020

Prezentujemy Państwu 44. Kurier Gminy Puławy. Niebawem w wersji papierowej trafi on do Waszych domów. W tym wydaniu Kuriera będzie można przeczytać m.in. o: konkursie fotograficznym na najpiękniejszy ogród w Gminie Puławy; absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. dla Wójta Gminy Puławy; wdrożeniu w Urzędzie Gminy e-usług; przebudowie dróg w Borowej, Zarzeczu, Gołębiu i […]