Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego. Do wniosku załącza potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu: a)      Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba […]

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa drogi w Anielinie

Gmina Puławy realizuje przebudowę ponad 2 km drogi w Anielinie. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. W ramach przebudowy wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy asfaltowe na posesje prywatne, 6 peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi, oczyszczenie przepustów […]

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu!

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 02:00 dnia 27.11.2020 do godz. 09:00 dnia 27.11.2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85%.

44. Kurier Gminy Puławy: Powszechny Spis Rolny 2020

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys. Dane zebrane w spisie służą […]

44. Kurier Gminy Puławy: Nowi sołtysi z Kajetanowa i Łęki

W lipcu w sołectwach Kajetanów i Łęka odbyły się wybory na sołtysów. W Sołectwie Kajetanów, uczestnicy zebrania wiejskiego na sołtysa wybrali Agnieszkę Jagieło. W Łęce na sołtysa wybrano Witolda Szczepanika. Nowym sołtysom życzymy powodzenia i wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Sołectwo Kajetanów Sołtys: Agnieszka Jagieła Przewodniczący Rady Sołeckiej: Elżbieta Sulima Rada Sołecka: […]

Gmina Puławy „Liderem Turystyki 2020”!

Gmina Puławy jako jedyna gmina z województwa lubelskiego zdobyła tytuł „Lidera Turystyki 2020”. Otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem dużego wkładu w rozwój turystyki. To także sygnał dla mieszkańców i turystów, że w naszym regionie jest wiele atrakcji i każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Certyfikat z zastrzeżonym godłem promocyjnym – został przyznany na dwa lata. Konkurs […]

44. Kurier Gminy Puławy: „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Gołębiu i Górze Puławskiej”

Uczestnicy Klubu Seniora w Gołębiu i Górze Puławskiej opowiedzieli Dorocie Opolskiej-Maksym swoje wspomnienia, które zostały zebrane w dwa tomiki: „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Gołębiu” oraz „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Górze Puławskiej”. Publikacje zostały wydane w ramach projektu: „Gmina Puławy dla Seniorów” […]

44. Kurier Gminy Puławy: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie na VIII miejscu w Polsce!

W piątek 4 września 2020 r. w Otrębusach pod Warszawą, odbył się finał III edycji ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Z blisko 100 projektów z całego kraju. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie poprzez wykonanie placu zabaw, zadaszenia nad zabudową kosza, odwodnienie i utwardzenie pobocza kostką brukową” zajęło wysokie VIII miejsce w […]

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! W trosce o Państwa bezpieczeństwo i wygodę, uprzejmie prosimy, aby wizyty w Urzędzie Gminy Puławy wcześniej umawiać telefonicznie. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kolejek i gromadzenia się osób na małej przestrzeni. Dlatego przedstawiamy Państwu wykaz numerów telefonów do osób pracujących w Urzędzie Gminy Puławy. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku […]

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wszystkim pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składamy serdeczne życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania dla Waszej codziennej, niełatwej pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Wasi podopieczni to osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, nierzadko doświadczone chorobami, samotnością, starością i ubóstwem. Dziękujemy Wam […]

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 grudnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na […]

44. Kurier Gminy Puławy: Zagrożenie powodzią i podtopieniami

Z dniem 26 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 na terenie Gminy Puławy zaczął obowiązywać alarm przeciwpowodziowy. Było to związane z podnoszącym się poziomem wody na Wiśle. Groźne w skutkach okazały się także letnie burze z bardzo intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Z chwilą wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zarządzono monitoring wałów przeciwpowodziowych. Sytuacja na Wiśle […]