44. Kurier Gminy Puławy: Nowi sołtysi z Kajetanowa i Łęki

W lipcu w sołectwach Kajetanów i Łęka odbyły się wybory na sołtysów. W Sołectwie Kajetanów, uczestnicy zebrania wiejskiego na sołtysa wybrali Agnieszkę Jagieło. W Łęce na sołtysa wybrano Witolda Szczepanika. Nowym sołtysom życzymy powodzenia i wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Sołectwo Kajetanów Sołtys: Agnieszka Jagieła Przewodniczący Rady Sołeckiej: Elżbieta Sulima Rada Sołecka: […]