Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wszystkim pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składamy serdeczne życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania dla Waszej codziennej, niełatwej pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Wasi podopieczni to osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, nierzadko doświadczone chorobami, samotnością, starością i ubóstwem. Dziękujemy Wam […]

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 grudnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na […]

44. Kurier Gminy Puławy: Zagrożenie powodzią i podtopieniami

Z dniem 26 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 na terenie Gminy Puławy zaczął obowiązywać alarm przeciwpowodziowy. Było to związane z podnoszącym się poziomem wody na Wiśle. Groźne w skutkach okazały się także letnie burze z bardzo intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Z chwilą wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zarządzono monitoring wałów przeciwpowodziowych. Sytuacja na Wiśle […]