Nowy termin IV „Biegu dla Niepodległej. Ku wolności” i wspólne śpiewanie pieśni legionowych z Jolą SIP

UWAGA! BIEG ZOSTAJE PRZEŁOŻONY NA NIEDZIELĘ 13 GRUDNIA. Program wydarzenia pozostaje bez zmian. Walczyliśmy do końca, aby „Bieg dla Niepodległej” odbył się w niedzielę 15 listopada. Dzisiaj jednak tj. 7 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem […]

Przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia działek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny przeznaczone wyłącznie pod działalność gospodarczą, usługi lub przemysł

Wójt Gminy Puławy informuje, że do końca roku 2020 przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych zmianą przeznaczenia działek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny przeznaczone wyłącznie pod działalność gospodarczą, usługi lub przemysł. Złożone przez Państwa wnioski oraz wnioski z lat ubiegłych, posłużą do przeprowadzenia analizy zapotrzebowania Gminy […]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie Nr 381/2020 Wójta Gminy Puławy z dnia 9 listopada 2020 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. […]

44. Kurier Gminy Puławy: Urząd wdrożył nowoczesne e-usługi

Urząd Gminy Puławy zakończył realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych Gminy Puławy”, który pozwolił na wdrożenie zaawansowanych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, świadczonych za pośrednictwem Internetu. Wdrożone systemy umożliwią mieszkańcom łatwą i szybką komunikację z urzędem. Z kolei administracja otrzymała specjalistyczne narzędzia, dzięki którym pracownicy urzędu mogą sprawniej wypełniać swoje zadania oraz […]