44. Kurier Gminy Puławy: Realizacja Funduszu Sołeckiego

Rok 2020 jest kolejnym, w którym Gmina Puławy realizuje Fundusz Sołecki. Zamontowane zostało oświetlenie hybrydowe w miejscowościach Sadłowice, Polesie i Sosnów za łączną kwotę 37 047,60 zł. W Janowie powstała siłownia plenerowa, będąca rozbudową Placu Rekreacyjnego za kwotę blisko 10 000,00 zł, natomiast siłownia w Tomaszowie została doposażona w kolejne urządzenia za kwotę 4 551,00 […]