44. Kurier Gminy Puławy: Wymienimy stare uliczne oprawy oświetleniowe na LED

Gmina Puławy pozyskała ponad 2,4 mln złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt Gminy Puławy znalazł się na 13 miejscu z ilością 96 […]