44. Kurier Gminy Puławy: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Klikawa, Leokadiów i Zarzecze

W wyniku realizacji zadania powstały 3 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Kolejni mieszkańcy Gminy Puławy zyskali dostęp do ogólnodostępnych i bezpłatnych obiektów rekreacyjnych. W Leokadiowie i Zarzeczu przy Szkołach Podstawowych, a w Klikawie przy Świetlicy Wiejskiej powstały nowe siłownie zewnętrzne. Wykonane obiekty zostały zaplanowane z udziałem lokalnych społeczności i zrealizowane dzięki uzyskanemu przez Gminę […]