44. Kurier Gminy Puławy: Odnawialne Źródła Energii z dofinansowaniem!

Gmina Puławy uzyskała dofinansowanie na 2 złożone wnioski dotyczące montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Łączna wartość projektów wynosi ponad 7 800 000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niespełna 4 500 000 zł. 18 maja 2020 r. umowy w tej sprawie zostały zawarte pomiędzy Gminą Puławy w Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.     […]