Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów Kwota dofinansowania: 468 562,08 zł Całkowita wartość inwestycji: 952 749,24 zł   Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowościach Kowala i Kajetanów polegać będzie […]