Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

W poniższym załączniku znajduje się zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku. Ogłoszenie o konkursie  

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

W poniższym załączniku znajduje się zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej. Ogłoszenie o konkursie

Informacja na temat montażu instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Państwo, w związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi projektu montażu instalacji fotowoltaicznych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uprzejmie informujemy, że ekipy montażowe pracują na terenie gminy. Co najmniej na trzy dni przed planowanym montażem, Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z właścicielem nieruchomości, na której ma zostać zamontowana instalacja, celem umówienia dogodnego terminu realizacji […]

Apel o przestrzegania zasad reżimu sanitarnego

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zwracam się do Państwa z apelem o przypominanie członkom społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Apeluję szczególnie o utrzymywanie dystansu społecznego w miejscach publicznych, zakrywanie ust i nosa w miejscach […]

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. od godz. 12:00 dnia 19.09.2021 r. do godz. 07:00 dnia 18.09.2021 r. W tym czasie prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opaduwyniesie od 30 mm […]