Cuda nadwiślańskiej przyrody w obiektywie Grzegorza Sierockiego

Nazywam się Grzegorz Sierocki, mam 38 lat i od samego urodzenia mieszkam w Puławach. To właśnie fakt, że jestem mieszkańcem tego miasta wpłynął na moje zainteresowanie przyrodą. Gmina Puławy i okolice to teren szalenie bogaty przyrodniczo. Tocząca dostojnie swe wody Wisła, meandrujący Wieprz, starorzecza, jeziorka, a obok pola, łąki i lasy – to wszystko sprawia, […]

O projekcie „Turystyczny Szlak Ornitologiczny”

Gmina Puławy wraz z gminami Żyrzyn, Baranów i Markuszów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Turystyczny Szlak Ornitologiczny”, współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Turystyka ornitologiczna (ang. birdwatching), to ogół czynności wykonywanych przez osoby, które wyjeżdżają poza miejsce swojego codziennego zamieszkania w celu obserwowania ptaków w ich naturalnym […]