garbage 413757 1920

Odbiór odpadów w trakcie remontu ul. Pocztowej w Gołębiu

Z uwagi na prowadzone roboty drogowe na ul. Pocztowej w Gołębiu informujemy, że odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem. Podczas remontu prosimy mieszkańców ul. Pocztowej o wystawianie odpadów komunalnych do najbliższego przejezdnego miejsca na tej ulicy (okolice pos. nr 18) lub do skrzyżowania z ul. Puławską. Udostępnianie odpadów w ww. miejscach we wskazanym w harmonogramie terminie do godz. 7.00 jest jedynym możliwym sposobem na zrealizowanie przez firmę odbierającą odpady usługi odbioru w czasie remontu drogi. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość.