Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2020 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2020 r. – ulotka informacyjna

Europejskie Dni Dziedzictwa – Moja Droga

Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu zaprasza stacjonarnie (w reżimie sanitarnym lub online na stronie www.gokgolab.pl)na Europejskie Dni Dziedzictwa – Moja Droga.   ONLINE 12.09.2020 godz. 16:00 „Obiekty sakralne Gołębia” – prelekcja i prezentacja multimedialna Pana Jacka Śnieżka ONLINE 12.09.2020 godz. 17:00 „Obiekty sakralne Gminy Puławy” w fotografii Pani Anety Ciesielskiej ONLINE 19.09.2020 godz. 15:00 Wycinki […]

Narodowe Czytanie w Górze Puławskiej

W tym roku lekturą IX edycji Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Wydarzenie odbywało się w pierwszą sobotę września 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej dołączyła do cyklu ogólnopolskich spotkań i wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury w piątek 4 września 2020 r. Z uwagi na szczególny czas pandemii […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, Wójt […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w […]

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zaproszenie na złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym akcję partyzantów w Gołębiu

Serdecznie zapraszamy na złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym wysadzenie niemieckiego pociągu amunicyjnego przez Bataliony Chłopskie Obwodu I Puławy. Uroczystość odbędzie się w piątek 11 września o godz. 12:00. Pomnik znajduje się przy zabytkowym budynku Dworca Kolei Nadwiślańskiej w Gołębiu. Bataliony Chłopskie w latach 1943-1944 prowadziły w rejonie stacji aktywną walkę o szyny […]

Oddaj krew, uratuj życie

Serdecznie zapraszamy na akcję poboru krwi dla Michałka Molendy, która odbędzie się w sobotę 26 września. Akcja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Klikawie (ul. Długa 21). Krew będzie można oddać w godz. 10:00-14:00. Nie musisz być lekarzem, by ratować życie Wystarczy oddać krew…

Komunikat o ochronnym szczepieniu lisów

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII O WIOSENNEJ AKCJI SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE Informuję, że w dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km² • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki […]

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie na VIII miejscu w Polsce!

W piątek 4 września 2020 r. w Otrębusach pod Warszawą, odbył się finał III edycji ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Z blisko 100 projektów z całego kraju. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie poprzez wykonanie placu zabaw, zadaszenia nad zabudową kosza, odwodnienie i utwardzenie pobocza kostką brukową” zajęło wysokie VIII miejsce w […]

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŻYRZYNIE

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/4 o pow. 0,1392 ha oraz 671/5 o pow. 0,1329 ha. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 12 […]