Pan Kamil Lewandowski Wójtem Gminy Puławy

„Obejmując urząd Wójta Gminy Puławy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy „Tak mi dopomóż Bóg”„Obejmując urząd Wójta Gminy Puławy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy „Tak mi […]

Apel o oszczędzanie wody!

W związku z dużymi rozbiorami wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Puławy, zwracamy się z prośbą i apelem do mieszkańców gminy o racjonalne jej wykorzystanie. W niektórych dniach i godzinach dochodzi do dużych spadków ciśnienia i wydajności, spowodowanej zwiększonymi poborami wody. Musimy wspólnie zadbać, by woda w kranie była dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy. […]